Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους του Βόλου

Ξεκίνησε στο Δήμο Βόλου – Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή τροφίμων μέσω του προγράμματος Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε άπορους πολίτες του Δήμου Βόλου . Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι 25 Μαΐου.

Δικαιούχοι του προγράμματος θεωρούνται , βάσει των οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων :


• Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €

• Για την άπορη οικογένεια , το οικογενειακό εισόδημα , ως ακολούθως :
Για οικογένεια με 2 μέλη ( αιτών / αιτούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών /αιτούσα και με ένα προστατευμένο μέλος ) μέχρι και 10.700 €
Για οικογένεια με 3 μέλη ( αιτών/τούσα και ο/η σύζυγος, με ένα προστατευμένο μέλος ή ο αιτών / ούσα και δύο προστατευμένα μέλη ) μέχρι και 11.520€
Για οικογένεια με 4 μέλη ( αιτών /ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευμένα μέλη ) μέχρι και 14.400 €
Για οικογένεια με 5 μέλη ( αιτών /ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευμένα μέλη ή αιτών /ούσα και τέσσερα προστατευμένα μέλη ) μέχρι και 17.280€
Για κάθε ένα προστατευμένο μέλος , πέρα των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880€

• Στην περίπτωση απόρου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. σε περίπτωση άπορης οικογένειας , με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67%και άνω το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, (διατίθενται στον τόπο υποβολής των δικαιολογητικών).

• Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2012

• Άδεια διαμονής σε ισχύ μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών