Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Το Ημερολόγιο ενός Ανέργου

Το Ημερολόγιο ενός Ανέργου είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία με στόχο να σπάσει το ταμπού της ντροπής και να δώσει βήμα στους άνεργους προκειμένου να εκφραστούν, καταγράφοντας τα δικά τους βιώματα με κείμενα έως 350 λέξεων. Μια διαδικτυακή συνεργασία που φιλοδοξεί να συσπειρώσει διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα - να αποκτήσουν οι άνεργοι τη φωνή που τους στερούν τα κυρίαρχα ΜΜΕ.

Για να πείτε την ιστορία σας και τις ιδέες σας στο site πατήστε εδώ : Το ημερολόγιο ενός Ανέργου